Breeze ExDAM

  • hình ảnh

Breeze ExDAM - Phần mềm mô phỏng 3D đánh giá thiệt hại vụ nổ

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

BREEZE® ExDAM® (mô hình đánh giá thiệt hại do nổ) là một bộ mô phỏng 3D hiệu quả, độc đáo hậu quả của vụ nổ, cho phép người dùng dự đoán được thương tích và thiệt hại do các vụ nổ mạnh và nổ hơi...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Giá: Liên hệ

Breeze CALPUFF là phần mềm mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động...

Chi tiết sản phẩm

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661