Breeze CALPUFF

  • hình ảnh

Mô hình phát tán khí thải Breeze CALPUFF

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Breeze CALPUFF được sử dụng để mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động của khí thải tới môi trường tại các khu vực có quy mô lớn, địa hình phức tạp.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897