Breeze Roads

  • hình ảnh

Breeze Roads - Phần mềm mô hình hóa phân tán không khí

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Breeze Roads (CALINE4, CAL3QHC, CAL3QHCr) Breeze Roads cho phép mô hình hóa sự phát tán khí, dự báo tác động của các khí carbon monoxide (CO), khí nitơ (NO2),hạt (PM), và nồng độ các khí trơ gây ô nhiễm khác từ các phương tiện di......

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Giá: Liên hệ

Breeze CALPUFF là phần mềm mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động...

Chi tiết sản phẩm
OpenRoads - Phần mềm mô hình hạ tầng, đường

OpenRoads - Phần mềm mô hình hạ tầng, đường

Giá: Liên hệ

OpenRoads - Phần mềm thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661