BREEZE VASDIP

  • hình ảnh

BREEZE VASDIP - Phần mềm đánh giá thiệt hại do nổ

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

BREEZE VASDIP là một sản phẩm đồng hành tuyệt vời cho BREEZE ExDAM® và các mô hình tính toán các tham số dễ bị tổn thương tương ứng để sử dụng trong các ứng dụng này: HExDAM® (Mô hình đánh giá thiệt hại do nổ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Giá: Liên hệ

Breeze CALPUFF là phần mềm mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động...

Chi tiết sản phẩm