Cơ sở dữ liệu EDS

  • hình ảnh

Cơ sở dữ liệu EDS

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Tính năng cơ bản: EDS: Environmental Data ServerTM Bao gồm các dữ liệu về hải dương học và khí tượng học được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải và quản lý sự cố trong ngành (mô phỏng các mô hình...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036