Cơ sở dữ liệu EDS

  • hình ảnh

Cơ sở dữ liệu EDS

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

EDS: Environmental Data ServerTM bao gồm các dữ liệu về hải dương học và khí tượng học được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải và quản lý sự cố trong ngành (mô phỏng các mô hình mẫu phục vụ công...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

OILMAP - Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu

OILMAP Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn...

Giá: Liên hệ

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661