OILMAP

  • hình ảnh

Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu OILMAP

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp những dự báo nhanh về sự cố dầu tràn.

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036