OILMAP

  • hình ảnh

OILMAP - Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp những dự báo nhanh về sự cố dầu tràn.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661