• hình ảnh
  • hình ảnh

Giải pháp khảo sát đường dây bằng công nghệ LiDAR kết hợp với Drone

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Hiện nay trên thế giới, các nhà cung cấp điện, quản lý truyền tải đã và đang chuyển sang sử dụng công nghệ máy bay không người lái để tiến hành khảo sát và phân tích. Các máy bay không người lái Drone, UAV tự...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Đặng Văn Túc

0974541023