AQ510

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị đo gió trên cao bằng công nghệ SoDAR

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

AQSystem với kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất và phát triển sản phẩm đo gió bằng công nghệ âm thanh SoDAR

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Đặng Văn Túc

0974541023