AQ510

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị đo gió trên cao bằng công nghệ SoDAR

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

AQSystem với kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất và phát triển sản phẩm đo gió bằng công nghệ âm thanh SoDAR

Liên hệ
Đăng ký mua