Noggin 1000 - Radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Noggin 1000 - Radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Hệ thống radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông Noggin 1000 được sử dụng để phân tích, kiểm tra kết cấu mặt đường số lượng, chiều dày các phân lớp); xác định các điểm bất thường, cục bộ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Geoscanner - Thiết bị Radar xuyên đất (GPR/GEORADAR)

Geoscanner - Thiết bị Radar xuyên đất (GPR/GEORADAR)

Giá: Liên hệ

Hệ thống radar xuyên đất được thiết kế chủ yếu cho mục đích dò tìm...

Chi tiết sản phẩm
CONQUEST 100 - Thiết bị scan bê tông bằng radar

CONQUEST 100 - Thiết bị scan bê tông bằng radar

Giá: Liên hệ

Thiết bị scan bê tông bằng radar CONQUEST 100 được sử dụng để xác định...

Chi tiết sản phẩm
NOGGIN 250 - Hệ thống Radar xuyên đất dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm

NOGGIN 250 Hệ thống Radar xuyên đất dò tìm...

Giá: Liên hệ

Hệ thống GPR dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm NOGGIN 250 của...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036