Hệ thống radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Hệ thống radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Hệ thống radar xuyên đất kiểm tra, khảo sát chất lượng công trình giao thông Noggin 1000 được sử dụng để phân tích, kiểm tra kết cấu mặt đường số lượng, chiều dày các phân lớp); xác định các điểm bất thường, cục bộ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036