Radar xuyên đất (GPR/GEORADAR)

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Radar xuyên đất (GPR/GEORADAR)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Hệ thống radar xuyên đất được thiết kế chủ yếu cho mục đích dò tìm và định vị đường ống, cáp ngầm.

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338