IDEA StatiCa Steel

  • hình ảnh

IDEA StatiCa Steel - Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

IDEA StatiCa Steel - Mô hình, phân tích, thiết kế, kiểm tra liên kết thép

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

SAP2000 - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kết cấu tổng hợp

Chi tiết sản phẩm
ETABS - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nhà cao tầng

ETABS Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

Etabs - Phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Chi tiết sản phẩm
CSiXRevit - Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit sang phần mềm CSI

CSiXRevit Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit...

Giá: Liên hệ

CSiXRevit - công cụ link giữa Etabs, SAP2000, SAFE với phần mềm Autodesk Revit

Chi tiết sản phẩm