ETABS

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

ETABS - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Etabs - Phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

Giá: Liên hệ

enjiCAD là phần mềm CAD dành riêng cho người Việt với bản quyền vĩnh viễn....

Chi tiết sản phẩm
IDEA StatiCa Steel - Phần mềm triển khai chi tiết liên kết thép

IDEA StatiCa Steel Phần mềm triển khai chi tiết...

Giá: Liên hệ

IDEA StatiCa Steel - Mô hình, phân tích, thiết kế, kiểm tra liên kết thép

Chi tiết sản phẩm
SAFE - Phần mềm phân tích thiết kế sàn

SAFE - Phần mềm phân tích thiết kế sàn

Giá: Liên hệ

SAFE - Phần mềm thiết kế hệ thống sàn, sàn móng

Chi tiết sản phẩm
CSiCOL - Phần mềm phân tích thiết kế cột

CSiCOL - Phần mềm phân tích thiết kế cột

Giá: Liên hệ

CSiCOL - Thiết kế cột, cột liên hợp

Chi tiết sản phẩm
PERFORM-3D - Phần mềm phân tích kháng chấn, động đất

PERFORM-3D - Phần mềm phân tích kháng chấn, động đất

Giá: Liên hệ

PERFORM-3D Phân tích thiết kế công trình chịu kháng chấn & động đất

Chi tiết sản phẩm
CSiDetail - Phần mềm triển khai chi tiết kêt cấu

CSiDetail - Phần mềm triển khai chi tiết kêt cấu

Giá: Liên hệ

CSiDetail Phần mềm kết hợp với ETABS triển khai bản vẽ chi tiết kết cấu...

Chi tiết sản phẩm
CSiXRevit - Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit sang phần mềm CSI

CSiXRevit Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit...

Giá: Liên hệ

CSiXRevit - công cụ link giữa Etabs, SAP2000, SAFE với phần mềm Autodesk Revit

Chi tiết sản phẩm
CSI Apps - Ứng dụng mobile của hãng CSI

CSI Apps - Ứng dụng mobile của hãng CSI

Giá: Liên hệ

CSI Apps Ứng dụng xem mô hình SAP2000, ETABS, và các tiện ích CSiSections,...

Chi tiết sản phẩm
Adapt Builder - Gói phần mềm Tính toán dự ứng lực 3D

Adapt Builder Gói phần mềm Tính toán dự ứng...

Giá: Liên hệ

Adapt Builder Phần mềm 3D phần tử hữu hạn phân tích thiết kết kết...

Chi tiết sản phẩm
Adapt PT - Phần mềm tính toán dự ứng lực 2D

Adapt PT Phần mềm tính toán dự ứng lực...

Giá: Liên hệ

ADAPT-PT phần mềm thiết kế sàn dự ứng lực theo phương pháp khung tương đương...

Chi tiết sản phẩm