Máy siêu âm cọc khoan nhồi CHUM (Piletest)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Máy siêu âm cọc khoan nhồi CHUM (Piletest)

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi CHUM của Piletest đáp ứng TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Mai Hồng Sơn

0396619168