Thiết bị kiểm tra biến dạng nhỏ của cọc PET

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị kiểm tra biến dạng nhỏ của cọc PET (Piletest)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Đáp ứng TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023