MCW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm phân tích, thiết kế móng cọc - MCW

Giá: 2.000.000vnd
Tính năng cơ bản:

MCW là chương trình tính toán thiết kế và kiểm tra đối với móng cọc đài thấp. Chương trình được xây dựng trên cơ sở những tiêu chuẩn móng cọc hiện hành như Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86 (nay là TCXD205-98),...

Liên hệ
Download
Đăng ký mua
Tải báo giá Tải Driver khóa cứng

Miền Nam

0913 34 79 60

Miền Bắc

0913 06 66 69

Ngọc Thìn

0986 261 777

Huỳnh Thái

0939 261 463

Mr Quang

0908 366 986

Mr Quang

0908 366 986

Ngọc Thìn

0986 261 777

Huỳnh Thái

0939 261 463

Hoàng Yến

0934 045 088