MCW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

MCW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng cọc

Giá: 2.000.000vnd
Giới thiệu:

MCW là chương trình tính toán thiết kế và kiểm tra đối với móng cọc đài thấp. Chương trình được xây dựng trên cơ sở những tiêu chuẩn móng cọc hiện hành như Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86 (nay là TCXD205-98),...

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

RDW - Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài RDW

RDW Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương...

Giá: 3.000.000

Hiện nay các phần mềm SAP90/SAP2000, ETABS (công ty CSI Mỹ), STAADIII/STAADPRO (công ty...

Chi tiết sản phẩm
VinaSAS - Phần mềm tính toán thiết kế khung hỗn hợp

VinaSAS Phần mềm tính toán thiết kế khung hỗn...

Giá: 10.000.000 VNĐ

Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, vấn đề thiết kế công trình...

Chi tiết sản phẩm
MBW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng

MBW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng

Giá: 2.000.000

MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng...

Chi tiết sản phẩm
stCAD - Phần mềm hỗ trợ vẽ thiết kế xây dựng và bóc tiên lượng

stCAD Phần mềm hỗ trợ vẽ thiết kế xây...

Giá: 1.500.000vnd

stCAD là phần mềm hỗ trợ vẽ thiết kế xây dựng và tính tiên lượng...

Chi tiết sản phẩm
KIW - Phần mềm tính toán, thiết kế khung thép tiền chế

KIW Phần mềm tính toán, thiết kế khung thép...

Giá: 2.000.000 vnd

KIW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung thép...

Chi tiết sản phẩm
Vinasas Pro - Phần mềm phân tích, thiết kế khung không gian BTCT

Vinasas Pro Phần mềm phân tích, thiết kế khung...

Giá: 3.000.000vnd

LỜI NÓI ĐẦU Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, vấn đề thiết kế...

Chi tiết sản phẩm
MDW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn

MDW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn

Giá: Liên hệ

MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông...

Chi tiết sản phẩm
KPW - Phần mềm phân tích, thiết kế khung phẳng

KPW - Phần mềm phân tích, thiết kế khung phẳng

Giá: Liên hệ

KPW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung phẳng...

Chi tiết sản phẩm
Tải báo giá Tải Driver khóa cứng

Miền Bắc

0913 06 66 69

Miền Nam

0913 34 79 60

Ngọc Thìn

0986 261 777

Huỳnh Thái

0939 261 463

Mr Quang

0908 366 986

Mr Quang

0908 366 986

Ngọc Thìn

0986 261 777

Hoàng Yến

0934 045 088

Huỳnh Thái

0939 261 463