RDW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài RDW

Giá: 3.000.000
Tính năng cơ bản:

Hiện nay các phần mềm SAP90/SAP2000, ETABS (công ty CSI Mỹ), STAADIII/STAADPRO (công ty REI Mỹ) được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên việc sử dụng chỉ dừng lại ở bước tính toán nội lực do trong các phần mềm...

Liên hệ
Download
Đăng ký mua
Tải báo giá Tải Driver khóa cứng

Miền Bắc

0913 06 66 69

Miền Nam

0913 34 79 60

Mr Quang

0908 366 986

Từ Thị Thảo

0326807661

Ngọc Thìn

0986 261 777

Huỳnh Thái

0939 261 463

Ngọc Thìn

0986 261 777

Mr Quang

0908 366 986

Huỳnh Thái

0939 261 463

Miền Nam

0913 34 79 60

Hoàng Yến

0934 045 088