• hình ảnh

OFM

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Phần mềm quản lý mỏ dầu (OFM) cung cấp môi trường tích hợp với chi phí thấp. Phần mềm này có thể thực hiện những công việc phức tạp, phân tích dự đoán, mô phỏng tầng chứa và dữ liệu sản xuất.

Liên hệ
Đăng ký mua