• hình ảnh

ANSYS DISCOVERY

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

ANSYS là một phần mềm toàn diện và bao quát hầu hết các lĩnh vực vật lý, giúp can thiệp vào thế giới mô hình ảo và phân tích kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế. Hầu hết các nhà đầu tư rất thích...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

CALPUFF VIEW - Phần mềm  mô hình hóa nguồn phát không ổn định Gaussian

CALPUFF VIEW Phần mềm mô hình hóa nguồn phát...

Giá: Liên hệ

Là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian mô phỏng sự di chuyển...

Chi tiết sản phẩm
Pipe Flow Expert - Phần mềm thiết kế, phân tích mạng lưới đường ống phức tạp

Pipe Flow Expert Phần mềm thiết kế, phân tích...

Giá: Liên hệ

Pipe Flow Expert là phần mềm thiết kế, phân tích mạng lưới đường ống phức...

Chi tiết sản phẩm
OFM - Phần mềm quản lý mỏ dầu

OFM - Phần mềm quản lý mỏ dầu

Giá: Liên hệ

Phần mềm quản lý mỏ dầu (OFM) cung cấp môi trường tích hợp với chi...

Chi tiết sản phẩm
PIPESIM -  Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha

PIPESIM - Công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha

Giá: Liên hệ

PIPESIM là công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế...

Chi tiết sản phẩm
FLARETOT - Giải pháp tích hợp cho tất cả các khía cạnh của thiết kế, bảo dưỡng hoặc kiểm tra hệ thống Flare

FLARETOT Giải pháp tích hợp cho tất cả các...

Giá: Liên hệ

Flaretot Professional là một giải pháp tích hợp cho tất cả các khía cạnh của...

Chi tiết sản phẩm

Đinh Trần Tuấn

085 999 9698

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036