PERFORM-3D

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

PERFORM-3D - Phần mềm phân tích kháng chấn, động đất

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

PERFORM-3D Phân tích thiết kế công trình chịu kháng chấn & động đất

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

SAP2000 - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kết cấu tổng hợp

Chi tiết sản phẩm
ETABS - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nhà cao tầng

ETABS Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

Etabs - Phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Chi tiết sản phẩm
Adapt Builder - Gói phần mềm Tính toán dự ứng lực 3D

Adapt Builder Gói phần mềm Tính toán dự ứng...

Giá: Liên hệ

Adapt Builder Phần mềm 3D phần tử hữu hạn phân tích thiết kết kết...

Chi tiết sản phẩm