Phần mềm CALPUFF VIEW

  • hình ảnh
  • hình ảnh

CALPUFF VIEW

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian mô phỏng sự di chuyển tầm xa của hóa chất trong khí quyển, cho những trường hợp khó khăn (tầm nhìn hạn chế, hướng gió, địa hình phức tạp). Cung cấp một giải pháp đồ...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661