CHEMMAP

  • hình ảnh

CHEMMAP

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Tính năng cơ bản: CHEMMAP là một phần mềm giúp mô hình hóa quá trình chuyển động của các chất thải hóa học để dự đoán quỹ đạo, số phận, tác động và các hiệu ứng sinh học của nhiều loại chất hóa học ba...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036