CHEMMAP

  • hình ảnh

CHEMMAP - Phần mềm mô hình hóa quá trình chuyển động của chất thải hóa học

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

CHEMMAP là một phần mềm giúp mô hình hóa quá trình chuyển động của các chất thải hóa học để dự đoán quỹ đạo, số phận, tác động và các hiệu ứng sinh học của nhiều loại chất hóa học ba chiều.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

OILMAP - Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu

OILMAP Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn...

Giá: Liên hệ

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897