Cubicost

  • hình ảnh

CubiCost - Phần mềm bóc tách khối lượng trên nền tảng BIM

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Cubicost là bộ phần mềm bóc tách khối lượng trên nền tảng BIM, đã đạt được chứng chỉ chuẩn đầu ra, đầu vào IFC của Building Smart. Bộ phần mềm BIM Cubicost bao gồm bốn phần mềm riêng biệt trên trên nền tảng BIM (TASC,...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

Giá: Liên hệ

enjiCAD là phần mềm CAD dành riêng cho người Việt. Với bản quyền vĩnh viễn,...

Chi tiết sản phẩm
CSiXRevit - Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit sang phần mềm CSI

CSiXRevit Công cụ chuyển đổi từ mô hình Revit...

Giá: Liên hệ

CSiXRevit - công cụ link giữa Etabs, SAP2000, SAFE với phần mềm Autodesk Revit

Chi tiết sản phẩm
OpenRoads - Phần mềm mô hình hạ tầng, đường

OpenRoads - Phần mềm mô hình hạ tầng, đường

Giá: Liên hệ

OpenRoads - Phần mềm thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông

Chi tiết sản phẩm
OpenRail - Phần mềm mô hình đường sắt

OpenRail - Phần mềm mô hình đường sắt

Giá: Liên hệ

OpenRail - Phần mềm thiết kế hạ tầng cho hệ thống đường sắt

Chi tiết sản phẩm