enjiCAD

Phần mềm enjiCAD 2020

Giá: 11.900.000 VNĐ
Tính năng cơ bản:

BIM đang là xu hướng nhưng AutoCAD vẫn là sản phẩm chủ đạo cho ngành Xây Dựng và các ngành kỹ thuật khác Các giải pháp thay thế khác chưa đáp ứng được nhu cầu như ZwCAD, ProgeCAD.. Xu hướng sử dụng bản quyền hóa ngày càng...

Liên hệ
Đăng ký mua