OILMAP LAND

  • hình ảnh

OILMAP LAND - Hệ thống mô hình tràn trên đất và dưới nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

OILMAPLAND là hệ thống mô hình tràn trên đất và dưới nước để mô phỏng sự giải phóng của dầu và chất hóa học từ đường ống và kho lưu trữ. OILMAPLAND cần cho một số công cụ mô hình cho tràn dầu và hóa...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

OILMAP - Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu

OILMAP Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn...

Giá: Liên hệ

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp...

Chi tiết sản phẩm

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661