• hình ảnh

PIPESIM

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

PIPESIM là công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế và phân tích phỏng đoán hệ thống khai thác sản xuất giếng, dòng chảy, ống dẫn

Liên hệ
Đăng ký mua