Thiết bị đo địa chấn hố khoan_Phương pháp Tomography

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị đo địa chấn hố khoan_Phương pháp Tomography - Hãng Geotomographie (Đức)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Xác định vận tốc truyền sóng P, S trong kết cấu công trình từ đó xác định các khu vực bê tông yếu, vị trí không đồng nhất, lỗ rỗng trong kết cấu bê tông, các khoang rỗng trong thân đê, đập...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023