Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Các giá trị đo được: điện trở suất, phân cực kích thích(IP), điện trường tự nhiên(SP) và hiệu điện thế pin.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338