Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Các giá trị đo được: điện trở suất, phân cực kích thích(IP), điện trường tự nhiên(SP) và hiệu điện thế pin.

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023