Thiết bị giám sát chấn động online SUMMIT M VIPA - Hãng DMT (Đức)

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị giám sát chấn động online SUMMIT M VIPA - Hãng DMT (Đức)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Summit M Vipa là hệ thống giám sát liên tục các ảnh hưởng của nổ mìn ( chấn động và sóng xung kích trong không khí) đối với con người, công trình theo QCVN 01-2019.

Liên hệ
Đăng ký mua