Thông tin về Tập đoàn Kỹ thuật và Tư vấn SYSTRA - Pháp

27/07/2020

Lượt xem 35

SYSTRA là công ty kỹ thuật cung cấp dữ liệu có mức độ phức tạp cao cho một trong những dự án đường sắt lớn nhất thế giới - HS2. Với sự thành công trong việc cung cấp hiệu quả các sản phẩm chất lượng cao góp phần tạo nên sự uy tín trong ngành.

Vấn đề của các dự án H2S:

•    Quy trình làm việc thủ công để liên kết dữ liệu dẫn đến lỗi thiết kế và làm lại tốn kém.
•    Thời gian biểu và lịch trình chặt chẽ cho việc cung cấp dữ liệu chất lượng cao liên quan tới ngân sách. 
•    Quá nhiều công cụ được sử dụng trong dự án gây ra sự cố trong phối hợp dữ liệu và chậm trễ.
•    HS2 là một dự án phức tạp, có tầm cỡ với nhiều bên tham gia khác nhau và hiệu suất của họ đối với dự án này sẽ có tác động lớn đến các cơ hội đấu thầu trên thị trường trong tương lai.

Giải pháp của SYSTRA:

•    Liên kết tự động nhiều định dạng dữ liệu trao quyền truy cập cho tất cả các thành viên nhóm dự án với các mô hình kiểu mới.
•    Đánh giá thiết kế kỹ thuật số dựa trên nền tảng Clould với kiểm tra xung đột, đánh dấu và theo dõi các vấn đề sẽ cải thiện sự hợp tác và cho phép quay vòng nhanh hơn cho các sản phẩm dự án.
•    Bổ sung cho các hệ thống và quy trình công việc hiện tại bằng cách mở rộng tính liên tục kỹ thuật số từ ProjectWise cho phép kết hợp dễ dàng các công cụ không phải của Bentley và cho phép SYSTRA tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng.
•    Nâng cao quy trình công việc kỹ thuật số để cung cấp nhanh chóng, hiệu quả các dữ liệu nặng,  phức tạp đã được xác minh và xác thực nhằm cho phép dữ liệu về kỹ thuật và tài sản được chuyển giao tới HS2.

Lợi ích từ giải pháp của SYSTRA:

•    Quy trình công việc kỹ thuật tự động làm giảm lỗi thủ công và rò rỉ doanh thu.
•    Tốc độ dựa trên nền tảng Cloud giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc giúp chuyển giao đúng thời gian và ngân sách.
•    Khả năng tận dụng các khoản đầu tư hiện tại vào các công cụ của Bentley và không phải của Bentley khiến Bentley trở thành đối tác công nghệ của SYSTRA.
•    Duy trì uy tín tốt trong chuỗi cung ứng HS2 giúp có được nhiều công việc hơn trong tương lai. Mô hình trọng điểm thông minh để chuyển giao dự án với yếu tố tin cậy cao về cung cấp chất lượng dữ liệu sẽ thiết lập  SYSTRA trở thành công ty hàng đầu về tích hợp kỹ thuật số thông tin và dữ liệu về các dự án phức tạp trên toàn thế giới.

Triển khai dịch vụ:

•    SYSTRA sẽ triển khai Dịch vụ iTwin trên dự án HS2.
•    SYSTRA sẽ chuyển sang gói đa dự án hoặc thỏa thuận doanh nghiệp để hỗ trợ các dự án của SYSTRA trên toàn cầu.