Tính năng mới của phần mềm ADAPT-Builder version 21.0

06/01/2022

Lượt xem 269

Adapt Builder v21.0 được hãng Risatech phát hành ngày 12/17/2021, dưới đây là tổng hợp những tính năng mới nhất của phần mềm Adapt Builder phiên bản v21 mới nhất

Automatic Load Combination Generation

Load Combination Generator in ADAPT-Builder 

 

Automatic Calculation of Long-Term Load Factors

Automatic Calculation of Long-Term Load Factors in ADAPT-Builder 

 

Smart Tools for Efficient Modeling of Tendons

Smart Tools for Tendon Entry and Modification in ADAPT-Builder 

 


 

Improved Visibility Panel with new View Controls

HTML Help File