Trình quản lý THÔNG TIN/TÍCH HỢP kỹ thuật (TIM) trong Allplan Precast

04/04/2023

Lượt xem 24

Thông tin kỹ thuật/Trình quản lý tích hợp (TIM) là một nền tảng để lập kế hoạch 3D, cho phép bạn tối ưu hóa các quy trình liên quan đến sản xuất, hậu cần, lắp ráp và có được các báo cáo đồ họa phù hợp. Nhờ thực tế là làm việc tại Tim dựa trên mô hình 3D, quy trình quản lý quy trình rõ ràng và trực quan.

 

NHỮNG ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG NHẤT

KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC

Việc tích hợp giữa các mô-đun mở rộng CAD, ERP, CAM và Tim cho phép đạt hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lắp ráp. Nhờ mô hình thiết kế 3D, thông tin cần thiết về từng yếu tố có thể được truy cập bằng một cú nhấp chuột vào phần tử đó. Tim cho phép bạn hình dung và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất.

Các khu vực định nghĩa trong hệ thống ERP diễn ra thông qua các giao diện sau:

•    Định dạng dữ liệu KST, ADS, ADS-XML, PXML, IFC
•    Quy trình truyền dữ liệu có kiểm soát để xuất, gửi tệp và / hoặc nội dung đến hệ thống ERP ở nhiều định dạng khác nhau (ví dụ: dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, chuyển giao sản xuất, lập hóa đơn)

Việc tạo dữ liệu sản xuất có thể được thực hiện thông qua các giao diện:

•    IFC4 đúc sẵn
•    Giao diện PXML hoặc Unitechnik CAD-CAM chứa các bản vẽ phần tử
•    Cấu hình riêng theo hệ thống mục tiêu
•    Nội dung, tên tệp và thư mục đầu ra
•    Hệ thống ERP hoặc trực tiếp cho sản xuất.

 

QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Phần mềm Tim cho phép hình dung quy trình sản xuất và kiểm soát trạng thái hiện tại của từng yếu tố, do đó dễ dàng thông báo về việc chuẩn bị cho công việc, sản xuất, bán hàng và tiến độ của quy trình trong dự án xây dựng.

Hệ thống quản lý nhà nước cung cấp tùy chọn lập bản đồ chính xác quy trình làm việc được cá nhân hóa cho các yếu tố đúc sẵn.

 

CHUẨN BỊ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Trình quản lý cộng tác cho phép xem chi tiết mô hình tòa nhà 3D khi chọn một dự án hoặc một phần của cấu trúc tòa nhà dự án và truy xuất thông tin về từng bộ phận đúc sẵn, các bộ phận lắp đặt cho đến cốt thép và tài liệu về các yếu tố này.

Người dùng có thể chỉ định thời gian bàn giao cho từng bộ phận được sản xuất và tự động nhận lịch trình cho quá trình sản xuất.

Các chức năng truyền thông tích hợp cho phép trao đổi thông tin về các yếu tố này, có thể được trình bày theo cách phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và những người tham gia khác của quá trình thiết kế.

Hệ thống quản lý nhà nước cung cấp tùy chọn lập bản đồ chính xác quy trình làm việc được cá nhân hóa cho các yếu tố đúc sẵn.

 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Mô-đun Production Manage (Quản lý sản xuất) cho phép lập kế hoạch và vị trí tối ưu các yếu tố tiền chế trên dây chuyền sản xuất và pallet. Ngoài ra, mô-đun Production Manage (Quản lý sản xuất) cho phép bạn định cấu hình dây chuyền sản xuất.

Dữ liệu, kế hoạch và danh sách có thể được chuẩn bị để sản xuất và sau đó các báo cáo có thể được xây dựng. Cho dù đó là UNI, PXML, ADS (BVBS) hay IFC, Tim tạo các báo cáo này theo yêu cầu cá nhân người dùng. Ví dụ: mô-đun Trình quản lý báo cáo cho phép bạn tạo các tệp sản xuất và báo cáo tóm tắt

Quá trình này có thể được tự động hóa hoặc tích hợp vào một quy trình làm việc phức tạp.

Ngoài ra, có thể tạo nhãn có thể được đồng bộ hóa với ứng dụng mTim thích hợp cho thiết bị di động. Mô-đun mTim cho phép người dùng theo dõi trạng thái của các phần tử, thay đổi nó, tất cả các thay đổi được thực hiện đều hiển thị ngay lập tức cho mọi người dùng Tim được kết nối.

 

VẬN TẢI

Mô-đun Delivery Manager cung cấp tùy chọn sắp xếp các phần tử trong 3D. Với module này, phần mềm Tim có thể tối ưu vận chuyển đến vị trí lắp đặt dựa trên thông tin từ mô hình 3D hoặc từ danh sách tương ứng.