ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CẦU THAM SỐ

09/12/2021

Lượt xem 5

Lợi ích của mô hình thông số có thể được áp dụng cho quy trình làm việc toàn cầu, dẫn đến một giải pháp hoàn chỉnh cuối. Hơn nữa, phương pháp này cho phép tái sử dụng dữ liệu dễ dàng, có thể giảm mạnh chi phí và thời gian thiết kế cầu.

 

1. Khảo sát và Đấu thầu

Các dự án cầu đòi hỏi rất nhiều thông tin từ trước, chẳng hạn như nhiều khả năng thiết kế, ước tính chi phí và tiến trình xây dựng sơ bộ, để chuẩn bị giá thầu chính xác và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, cần phải cân bằng giữa việc thu thập đủ thông tin để giành được công việc và không dành quá nhiều thời gian cho dự án trong trường hợp dự án phân công cho người khác thực hiện.

Bằng cách cho phép mô hình hóa nhiều biến thể thiết kế một cách nhanh chóng, tạo ra số lượng chính xác cho ước tính chi phí từ các mô hình và sử dụng mô phỏng xây dựng 4D để tính toán tiến độ xây dựng đáng tin cậy, công cụ mô hình tham số và BIM có thể hỗ trợ đáng kể trong việc tạo ra thông tin.

 

2. Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết bằng cách sử dụng một công cụ mô hình tham số như Allplan Bridge, thiết kế của phương án cầu đã chọn có thể được sắp xếp hợp lý về cơ bản. Sửa đổi các yếu tố của cầu như căn chỉnh - trong giai đoạn thiết kế hoặc bao gồm bất kỳ thay đổi nào - cập nhật toàn bộ mô hình, bao gồm mọi điều kiện tải, trình tự xây dựng và bố cục bản vẽ. Những thay đổi trong một mô hình này được phản ánh trong mô hình kia vì các mô hình phân tích cấu trúc và hình học được liên kết với nhau, giảm nguy cơ xảy ra sai sót và mâu thuẫn.

 

3. Thi công

Khi dự án được đưa vào thực hiện, hình ảnh 3D của cây cầu và trình tự xây dựng là vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng các chi tiết cấu kiện như cốt thép được lắp đặt chính xác. Bimplus, nền tảng quản lý dữ liệu của ALLPLAN được sử dụng để liên lạc với nhóm thiết kế về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với việc tạo lịch, sắp xếp trình tự hoặc các thay đổi khác. Điều này tập trung tất cả các tương tác đồng thời cho phép theo dõi, phân công và phê duyệt các nhiệm vụ và thông tin có cấu trúc và minh bạch.

 

4.Quản lí và bảo trì

Tiếp theo, bản quét 3D của cây cầu có thể được so sánh với mô hình thiết kế để đảm bảo rằng việc xây dựng là chính xác. Bởi vì nó chứa thông tin tài sản quan trọng cũng như hồ sơ chính xác về các quyết định được đưa ra trong quá trình xây dựng, mô hình thiết kế cũng có thể được sử dụng làm nền tảng cho một cặp song sinh kỹ thuật số (digital twin) của dự án. Dữ liệu thời gian thực về cầu cũng có thể đảm bảo đưa ra quyết định về việc bảo trì và quản lý tài sản trong tương lai nếu các cảm biến hỗ trợ internet được bao gồm trong cấu trúc.

 

5. BIM cho cầu

Allplan Bridge là một trong những gói phần mềm mô hình cầu mạnh mẽ nhất trên thị trường, bao gồm các tính năng mô hình tham số giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình thiết kế cầu. Khả năng thiết kế tự động và thông tin cập nhật động hỗ trợ quy trình làm việc được tối ưu hóa và khi được kết hợp với Allplan và Bimplus, mang lại nhiều lợi ích trong toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng cầu, bao gồm giảm thiểu việc làm lại và lãng phí, ít xung đột yếu tố hơn, cải thiện cộng tác và tăng hiệu quả.