Thiết bị đo gió ZX Lidar vượt trội trong các địa hình phức tạp

20/05/2022

Lượt xem 41

Consortium for Advancement of Remote Sensing (CFARS) đã trình bày một khảo sát về các thiết bị đo gió hoạt động trong điều khiện địa hình phức tạp bao gồm WindCube (Leosphere, một công ty của Vaisala), Triton Sonic Wind Profiler (Vaisala) và ZX 300 (ZX Lidars).

Tập đoàn CFARS khảo sát và xác nhận độ chính xác của thiết bị đo gió ZX 300 trong mọi loại địa hình phức tạp

 

CFARS là một tập đoàn công nghiệp năng lượng gió, sản phẩm bao gồm các cảm biến từ xa và tuabin gió cho các trang trại gió (wind farm), với đội  ngũ gồm các nhà phát triển gió, các nhà nghiên cứu và các kỹ sư độc lập, với mục tiêu là giảm chi phí và tăng độ an toàn cho các trang trại gió (wind farm) bằng cách chấp nhận và tiêu chuẩn hóa việc sử dụng thiết bị từ xa.

 

Lidars và Sodars đặt trên mặt đất, tất cả đều giả định các điều kiện gió đồng nhất trong phạm vi quét/chùm tia. Các cột đo gió truyền thống được trang bị máy đo gió dạng cốc cung cấp một phép đo duy nhất tại điểm lắp đặt cảm biến. Trong điều kiện gió không đồng nhất, thường do địa hình và các vật thể cố định gây ra, giả định về điều kiện gió đồng nhất, thể tích đo tạo ra sự khác biệt giữa thiết bị đo gió và côt đo gió. Kỹ thuật chuyển đổi có thể được áp dụng.

 

CFARS đã so sánh các kỹ thuật khác nhau được áp dụng khi sử dụng cảm biến từ xa WindCube, Triton và ZX 300. Trình bày phân tích về độ chính xác của từng thiết bị trước và sau khi chuyển đổi / hiệu chỉnh dữ liệu để tính các điều kiện gió không đồng nhất:


Hình 1: Trình bày tại Đánh giá tài nguyên gió của AWEA năm 2020.
Được sự cho phép của CFARS, A. Black, M. Debnath, A. Lammers, P. Mazoyer, R. Schultz, T. Spaulding, S. Wylie

 

Trên một loạt các trường hợp được ZX Lidars và Meteodyn công bố trước đây, kết hợp 13 địa điểm dự án gió khác nhau, dữ liệu được trình bày đã xác nhận rằng việc chuyển đổi CFD (Computational Fluid Dynamics) của dữ liệu ZX 300 trong các điều kiện gió không đồng nhất tạo ra sự tương đồng với phép đo gió chuẩn. 

ZX 300 cũng được chứng minh là hoạt động ở mức độ chính xác cao trong mọi điều kiện, kể cả những điều kiện khắc nhiệt hay ở những địa điểm có địa hình phức tạp:


Hình 2: Trình bày tại Đánh giá tài nguyên gió của AWEA năm 2020.
Được sự cho phép của CFARS, A. Black, M. Debnath, A. Lammers, P. Mazoyer, R. Schultz, T. Spaulding, S. Wylie

 

Hiệu suất của ZX 300 trong điều kiện gió phức tạp đạt được kết quả chính xác nhờ 50 lần đo chỉ trong 1 giây. Từ hiệu suất cơ bản của thiết bị, việc sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ có sẵn từ một loạt các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm WindSim, Meteodyn và Natural Power có thể tối ưu hóa hiệu suất của ZX 300 hơn nữa.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Giải pháp Phần mềm và Thiết bị Công nghệ
Hotline: 0976 268 036 / 024 3974 1373