ZX Lidars giải pháp đo gió ở địa hình phức tạp

12/04/2022

Lượt xem 34

ZX Lidars sử dụng chuyển đổi CFD để cung cấp so sánh, theo dõi, kiểm tra dữ liệu ZX 300 với dữ liệu cột đo gió.

  • Thay thế hoàn toàn nhu cầu về cột đo gió trong điều kiện dòng chảy phức tạp.
  • Khắc phục các vấn đề hậu cần và bố trí cột đo gió ở địa hình phức tạp hoặc rừng núi.
  • Làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong CFD như Deutsche WindGuard, DNV, Natural Power, Meteodyn, Windsim và RES để chuyển đổi dữ liệu đo gió.
  • Trong các khu vực có dòng chảy phức tạp, bất kỳ sự so sánh nào giữa các thiết bị đo gió cũng sẽ bị sai lệch bởi dòng chảy không phân lớp.

Chuyển đổi CFD của dữ liệu ZX 300 được xác thực rộng rãi, được chấp nhận sử dụng độc lập trong điều kiện địa hình phức tạp.

 

do-gio-zx300

 

ZX 300 tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 61400-12-1:2017 , do đó độ chính xác được cải thiện đáng kể khi đo gió ở khu vực có địa hình phức tạp. Điều này mở rộng khả năng triển khai độc lập thiết bị đo tốc độ gió ZX 300 để đánh giá tài nguyên gió ở các địa hình phức tạp.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Giải pháp Phần mềm và Thiết bị Công nghệ
Hotline: 0976 268 036 / 024 3974 1373