Công ty CIC và Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc Cung cấp và chuyển giao công nghệ phần mềm Autodesk AEC

25/08/2023

Lượt xem 113

Ngày 15/8/2023, Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC và Tổng Công ty TVTK GTVT CTCP tổ chức lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc Cung cấp và chuyển giao công nghệ phần mềm Autodesk AEC.

Thực hiện văn bản số 1295/TEDI-HĐQT ngày 06/5/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty về việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP về nội dung "Xây dựng kế hoạch, lộ trình và quá trình triển khai hệ thống quản lý BIM trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là công tác mua sắm phần mềm và máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sử dụng BIM của Công ty mẹ và các Công ty con".

Căn cứ các Quyết định số: 347/QĐ-BXD và 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc "Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật" và "Công bố Hướng dẫn chung áp dụng BIM"; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng", trên cơ sở các quy định hiện hành, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP đã ban hành Kế hoạch triển khai áp BIM trong công tác Khảo sát thiết kế tại TEDI giai đoạn 2023-2025. 

Thực hiện các nội dung trong kế hoạch nêu trên, sáng ngày 15/8/2023, Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP (TEDI) và Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc Cung cấp và chuyển giao công nghệ phần mềm Autodesk AEC, trang bị đồng bộ trên toàn bộ hệ thống TEDI.

Tham dự Lễ ký hợp đồng, về phía TEDI có ông Đỗ Minh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty chủ trì Lễ ký hợp đồng;

Đại diện Lãnh đạo các Công ty thành viên của TEDI gồm:

  • Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm;                                
  • Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ;                                      
  • Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình Giao thông 2;          
  • Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương;                     
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường;                                  
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5;
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng - Đường thuỷ;                       
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải 4;    
  • Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông thuỷ;                     
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật;                

Cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng; các Trung tâm và cán bộ phụ trách BIM của các đơn vị trực thuộc TEDI.

Ông Đỗ Minh Dũng và Ông Nguyễn Hoàng Hà tại lễ Ký hợp đồng nguyên tắc

Về phía CIC, có ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng Giám đốc CIC; Ông Lương Thành Hưng - Phó Tổng Giám đốc CIC cùng các cán bộ chuyên viên kỹ thuật công nghệ.

Tại Lễ ký hợp đồng, lãnh đạo TEDI đã phát biểu về kế hoạch triển khai ứng dụng BIM trong công tác khảo sát thiết kế, chuyển đổi số của doanh nghiệp giai đoạn 2023-2025 và lãnh đạo CIC cam kết tăng cường hợp tác, tiếp tục đồng hành với TEDI trong việc nghiên cứu phát triển, ứng dụng các phần mềm công nghệ liên quan.

Sau đây là một vài hình ảnh tại lễ ký Hợp đồng nguyên tắc này.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Các đại diện cùng tham gia chụp ảnh kỷ niệm