Nội dung chính

  Phân loại bản quyền Plaxis 2D, Plaxis 3D

  21/08/2023

  Lượt xem 215

  Bản quyền phần mềm Plaxis 2D và Plaxis 3D đều có 3 loại chính. Trong bài viết này, CIC sẽ giới thiệu từng loại tới quý độc giả.

  Phần mềm Plaxis 2D, Plaxis 3D là gì?

  PLAXIS 2D là phần mềm phần tử hữu hạn (FE) mạnh mẽ và thân thiện với người dùng để phân tích biến dạng và ổn định 2D trong địa kỹ thuật và cơ học đá. PLAXIS được sử dụng trên toàn thế giới bởi các công ty và tổ chức kỹ thuật hàng đầu trong ngành kỹ thuật dân dụng và địa kỹ thuật. PLAXIS 2D là giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng từ đào, kè và nền móng cho đến đào đường hầm, khai thác mỏ, dầu khí và địa kỹ thuật hồ chứa.

  PLAXIS 2D bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện phân tích biến dạng và an toàn cho đất và đá mà không yêu cầu xem xét từ biến, nước ngầm ở trạng thái ổn định hoặc dòng chảy nhiệt, phân tích cố kết hoặc bất kỳ tác động phụ thuộc vào thời gian nào.

  Trong khi đó, PLAXIS 3D bao gồm các chức năng cần thiết nhất để thực hiện phân tích biến dạng và an toàn hàng ngày đối với đất và đá. Phần mềm toàn diện này để thiết kế và phân tích đất, đá và các cấu trúc liên quan giúp dễ dàng lập mô hình 3D đầy đủ. Phần mềm Plaxis 3D được ứng dụng trong các bài toán về đào đất, đắp đất, đào hầm, hố đào xâu, khai khoáng, năng lượng và môi trường...

  Phân loại bản quyền phần mềm

  Phân loại PLAXIS 2D

  Kể từ phiên bản PLAXIS 2D CE V21.00.01 phát hành tháng 02 năm 2021, bản quyền phần mềm PLAXIS 2D sẽ chia làm 03 loại gồm:

  PLAXIS 2D

  Phiên bản PLAXIS 2D cung cấp các chức năng cần thiết để thực hiện các phân tích biến dạng và an toàn đối với đất và đá mà không yêu cầu xem xét từ biến, nước ngầm ở trạng thái ổn định hoặc dòng nhiệt, phân tích cố kết hoặc bất kỳ tác động phụ thuộc vào thời gian nào.

  PLAXIS 2D Advanced

  Phiên bản Advanced tăng cường khả năng thiết kế địa kỹ thuật với các tính năng và mô hình vật liệu tiên tiến hơn để xét đến từ biến, kết hợp dòng chảy – biến dạng thông qua phân tích cố kết và dòng nước ngầm ở trạng thái ổn định hoặc dòng nhiệt.

  PLAXIS 2D Ultimate

  Phiên bản Ultimate thêm các chức năng để tính toán các dự án địa kỹ thuật khó khăn nhất. Phiên bản đầy đủ này cho phép bạn:

  • Phân tích động trong đất và đá, chẳng hạn như động đất và tải trọng giao thông.
  • Mô phỏng các điều kiện thủy văn phức tạp, mực nước ngầm theo thời gian hoặc chức năng dòng chảy trong mô hình hoặc biên tính toán.
  • Đánh giá ảnh hưởng của dòng nhiệt quá độ đến ứng xử cơ học và thủy lực của đất đá.

  Chi tiết so sánh sự khác nhau về tính tăng giữa 03 loại tham khảo tại đây

  Phân loại PLAXIS 3D

  Kể từ phiên bản PLAXIS 3D CE V21.00.01 phát hành tháng 02 năm 2021, bản quyền phần mềm PLAXIS 3D sẽ chia làm 03 loại gồm:

  PLAXIS 3D

  Phiên bản PLAXIS 3D cung cấp các chức năng cần thiết để thực hiện các phân tích biến dạng và an toàn đối với đất và đá mà không yêu cầu xem xét từ biến, nước ngầm ở trạng thái ổn định, phân tích cố kết hoặc bất kỳ tác động phụ thuộc vào thời gian nào.

  PLAXIS 3D Advanced

  Phiên bản Advanced tăng cường khả năng thiết kế địa kỹ thuật với các tính năng và mô hình vật liệu tiên tiến hơn để xét đến từ biến, kết hợp dòng chảy – biến dạng thông qua phân tích cố kết.

  PLAXIS 3D Ultimate

  Phiên bản Ultimate thêm các chức năng để tính toán các dự án địa kỹ thuật khó khăn nhất. Phân tích động trong đất và đá, như động đất và tải trọng giao thông. Mô phỏng thủy văn phức tạp, mực nước ngầm theo thời gian hoặc chức năng dòng chảy trong mô hình hoặc biên tính toán.

  Chi tiết so sánh sự khác nhau về tính tăng giữa 03 loại tham khảo tại đây