FIFISH PRO V6 PLUS - Rô bốt kiểm tra dưới nước

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

FIFISH PRO V6 PLUS - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

FIFISH PRO V6 PLUS là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn của các cơ sở hạ tầng dưới nước ở độ sâu lên tới 150m.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ

FIFISH V-EVO là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc chụp ảnh và quay...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ

FIFISH V6 EXPERT là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

Giá: Liên hệ

FIFISH PRO W6 là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh...

Chi tiết sản phẩm

Khánh Huyền

036 575 6854

Khánh Huyền

036 575 6854

Nguyễn Văn Hùng

0976268036