FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

FIFISH V6 EXPERT là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn của các cơ sở hạ tầng dưới nước.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

P356 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

P356 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

Giá: Liên hệ

Kiểm tra tình trạng của đường ống hoặc các vị trí có không gian hạn...

Chi tiết sản phẩm
Pearpoint P354 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

Pearpoint P354 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

Giá: Liên hệ

Rôbốt kiểm tra cống ngầm P354 được sử dụng để kiểm tra tình trạng của...

Chi tiết sản phẩm
Pearpoint P550c - Dịch vụ khảo sát, kiểm tra đường ống, cống ngầm bằng rô bốt

Pearpoint P550c Dịch vụ khảo sát, kiểm tra đường...

Giá: Liên hệ

Dịch vụ khảo sát, kiểm tra đường ống, cống ngầm bằng rô bốt của hãng...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ

FIFISH V-EVO là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc chụp ảnh và quay...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH PRO V6 PLUS - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH PRO V6 PLUS Rô bốt kiểm tra dưới...

Giá: Liên hệ

FIFISH PRO V6 PLUS là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra,...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

Giá: Liên hệ

FIFISH PRO W6 là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036