FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

FIFISH PRO W6 - Rô bốt lặn biển

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

FIFISH PRO W6 là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn của các cơ sở hạ tầng ngoài khơi với độ sâu lên tới 350m.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH V-EVO - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ

FIFISH V-EVO là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc chụp ảnh và quay...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH V6 EXPERT - Rô bốt kiểm tra dưới nước

Giá: Liên hệ

FIFISH V6 EXPERT là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh...

Chi tiết sản phẩm
FIFISH PRO V6 PLUS - Rô bốt kiểm tra dưới nước

FIFISH PRO V6 PLUS Rô bốt kiểm tra dưới...

Giá: Liên hệ

FIFISH PRO V6 PLUS là rô bốt chuyên dụng phục vụ cho việc kiểm tra,...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036