GEO5

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

GEO5 - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

PLAXIS 2D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 2D

PLAXIS 2D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 2D Giải pháp phần mềm 2D phần tư hữu hạn ứng dụng trong...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS 3D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 3D

PLAXIS 3D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 3D Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS VIP - Gói bảo trì, cập nhật phần mềm Plaxis

PLAXIS VIP Gói bảo trì, cập nhật phần mềm...

Giá: Liên hệ

Plaxis VIP là một hệ thống đăng ký bổ sung dựa trên bản quyền truyền...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

Giá: Liên hệ

PLAXIS MoDeTo Dòng sản phẩm mới của PLAXIS ứng dụng thiết kế cọc monopile...

Chi tiết sản phẩm
TALREN - Phần mềm phân tính, thiết kế ổn định trượt

TALREN Phần mềm phân tính, thiết kế ổn định...

Giá: Liên hệ

Phần mềm TALREN V5 phân tính, thiết kế ổn định trượt

Chi tiết sản phẩm