PLAXIS VIP

  • hình ảnh
  • hình ảnh

PLAXIS VIP - Gói bảo trì, cập nhật phần mềm Plaxis

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Plaxis VIP là một hệ thống đăng ký bổ sung dựa trên bản quyền truyền thống, được hiểu như là một khoản chi phí bảo trì hàng năm cho phần mềm Plaxis.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

PLAXIS 2D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 2D

PLAXIS 2D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 2D Giải pháp phần mềm 2D phần tư hữu hạn ứng dụng trong...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS 3D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 3D

PLAXIS 3D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 3D Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

Giá: Liên hệ

PLAXIS MoDeTo Dòng sản phẩm mới của PLAXIS ứng dụng thiết kế cọc monopile...

Chi tiết sản phẩm
GeoStudio - Gói phần mềm phân tích ổn định mái dốc

GeoStudio Gói phần mềm phân tích ổn định mái...

Giá: Liên hệ

GeoStudio gói phần mềm mô hình hóa địa kỹ thuật dành cho các kỹ sư,...

Chi tiết sản phẩm
GEO5 - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

GEO5 - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật

Giá: Liên hệ

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề...

Chi tiết sản phẩm