GeoStudio

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

GeoStudio - Gói phần mềm phân tích ổn định mái dốc

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

GeoStudio gói phần mềm mô hình hóa địa kỹ thuật dành cho các kỹ sư, chuyên gia địa kỹ thuật

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

PLAXIS 2D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 2D

PLAXIS 2D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 2D Giải pháp phần mềm 2D phần tư hữu hạn ứng dụng trong...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS 3D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 3D

PLAXIS 3D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 3D Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS VIP - Gói bảo trì, cập nhật phần mềm Plaxis

PLAXIS VIP Gói bảo trì, cập nhật phần mềm...

Giá: Liên hệ

Plaxis VIP là một hệ thống đăng ký bổ sung dựa trên bản quyền truyền...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

PLAXIS MoDeTo - Phần mềm thiết kế cọc monopie

Giá: Liên hệ

PLAXIS MoDeTo Dòng sản phẩm mới của PLAXIS ứng dụng thiết kế cọc monopile...

Chi tiết sản phẩm
TALREN - Phần mềm phân tính, thiết kế ổn định trượt

TALREN Phần mềm phân tính, thiết kế ổn định...

Giá: Liên hệ

Phần mềm TALREN V5 phân tính, thiết kế ổn định trượt

Chi tiết sản phẩm