OILMAP DEEP

  • hình ảnh

OILMAP DEEP - Giải pháp dầu tràn ở trên bề mặt biển

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

OILMAPDEEP là phần mềm cung cấp những phán đoán nhanh chóng của sự di chuyển của dầu tràn ở trên bề mặt biển. Cả sự kết hợp mô đun công nghiệp CDOG và mô hình chùm tự nhiên của OILMAP cũng được hỗ trợ.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

OILMAP - Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn dầu

OILMAP Phần mềm mô hình hóa sự cố tràn...

Giá: Liên hệ

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS 3D - Phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng 3D

PLAXIS 3D Phần mềm phân tích địa kỹ thuật...

Giá: Liên hệ

PLAXIS 3D Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực...

Chi tiết sản phẩm

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036