SAFE

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

SAFE - Phần mềm phân tích thiết kế sàn

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

SAFE - Phần mềm thiết kế hệ thống sàn, sàn móng

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

enjiCAD - Phần mềm CAD thay thế

Giá: Liên hệ

enjiCAD là phần mềm CAD dành riêng cho người Việt. Với bản quyền vĩnh viễn,...

Chi tiết sản phẩm
SAP2000 - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

SAP2000 Phần mềm phân tích thiết kết cấu tổng hợp

Chi tiết sản phẩm
ETABS - Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nhà cao tầng

ETABS Phần mềm phân tích thiết kế kết cấu...

Giá: Liên hệ

Etabs - Phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Chi tiết sản phẩm
CSiDetail - Phần mềm triển khai chi tiết kêt cấu

CSiDetail - Phần mềm triển khai chi tiết kêt cấu

Giá: Liên hệ

CSiDetail Phần mềm kết hợp với ETABS triển khai bản vẽ chi tiết kết cấu...

Chi tiết sản phẩm
Adapt Builder - Gói phần mềm Tính toán dự ứng lực 3D

Adapt Builder Gói phần mềm Tính toán dự ứng...

Giá: Liên hệ

Adapt Builder Phần mềm 3D phần tử hữu hạn phân tích thiết kết kết...

Chi tiết sản phẩm
Adapt PT - Phần mềm tính toán dự ứng lực 2D

Adapt PT Phần mềm tính toán dự ứng lực...

Giá: Liên hệ

ADAPT-PT phần mềm thiết kế sàn dự ứng lực theo phương pháp khung tương đương...

Chi tiết sản phẩm