Thiết bị dò cáp ngầm RD8100

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị dò cáp ngầm RD8100

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Thiết bị dò cáp ngầm RD8100 được sử dụng để xác định vị trí và độ sâu dây cáp điện, dây cáp viễn thông, hệ thống ống cấp thoát nước, phát hiện lỗi trên đường dây cáp.

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338