Pearpoint P550c

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Pearpoint P550c - Dịch vụ khảo sát, kiểm tra đường ống, cống ngầm bằng rô bốt

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Dịch vụ khảo sát, kiểm tra đường ống, cống ngầm bằng rô bốt của hãng PearPoint (USA)

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338