Nội dung chính

  Cách chuyển bản vẽ CAD sang PDF

  10/08/2022

  Lượt xem 90344

  Khi chuyển bản vẽ CAD sang định dạng PDF, bản vẽ sẽ giảm dung lượng đi nhiều, kèm theo chất lượng hiển thị rất tốt, nên thường được sử dụng cho việc trao đổi công việc giữa các bên dễ dàng thuận tiện hơn. Chắc hẳn ai cũng từng gặp vấn đề khi không biết làm sao xuất bản vẽ của mình sang định dạng PDF. Bài viết dưới đây, CIC sẽ hướng dẫn phương pháp chuyển bản vẽ CAD sang PDF vô cùng đơn giản.

  1. Sử dụng lệnh in ấn Plot trong CAD 

   

  Hướng dẫn nhanh

  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P để in bản vẽ.
  • Tại mục Name, chọn DWG to PDF.pc3
  • Tại mục Paper size, tiến hành lựa chọn kích thước cho file PDF bạn muốn chuyển đổi.
  • Tại mục What to plot, chọn Window.
  • Tiến hành kéo chọn vùng mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF.
  • Nhấn dấu tích vào ô Center the plot.
  • Tại mục Drawing orientation, chọn Landscape.
  • Chọn Preview để xem trước bản thiết kế.
  • Chọn OK.
  • Chọn nơi lưu và đặt tên cho file PDF.
  • Chọn Save.

   

  Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + P để in bản vẽ.

   

   

  Bước 2: Tại mục Name, chọn DWG to PDF.pc3

   

   

  Bước 3: Tại mục Paper size, tiến hành lựa chọn kích thước cho file PDF bạn muốn chuyển đổi.

   

   

  Bước 4: Tại mục What to plot, chọn Window.

   

   

  Bước 5: Tiến hành kéo chọn vùng mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF.

   

   

  Bước 6: Nhấn dấu tích vào ô Center the plot.

   

   

  Bước 7: Tại mục Drawing orientation, chọn Landscape.

   

   

  Bước 8: Chọn Preview để xem trước bản thiết kế.

   

   

  Bước 9: Chọn OK.

  Bước 10: Chọn nơi lưu và đặt tên cho file PDF.

   

   

  Bước 11: Chọn Save.

   

  2. Sử dụng chức năng Export File

  Hướng dẫn nhanh

  • Mở file CAD muốn chuyển đổi > Chọn biểu tượng enjiCAD.
  • Chọn Export  > Chọn PDF.
  • Chọn nơi lưu và đặt tên cho file PDF.
  • Chọn Save.

   

  Hướng dẫn chi tiết

  Bước 1: Bạn mở file CAD muốn chuyển đổi sang PDF, chọn biểu tượng logo > Chọn Export > Chọn PDF.

   

   

  Bước 2: Chọn nơi lưu và đặt tên cho file PDF > Chọn Save để xuất định dạng sang PDF.

   

   

  Bước 3: Khi đó sẽ xuất hiện thông báo Plot and Publish Job Complete, để thông báo hoàn tất quá trình chuyển đổi.