Nội dung chính

  Phát hành chính thức phần mềm ETABS V22.0.0

  18/06/2024

  Lượt xem 216

  Mới đây, Hãng CSI phát hành chính thức phần mềm ETABS Phiên bản V22.0.0. Đây là version mới nhất, bổ sung tính toán tải trọng gió theo TCVN 2737-2023.

  GIỚI THIỆU ETABS V22.0.0.
  Tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất trong ETABS v22.0.0.

  PANALYSIS
  Đánh giá khả năng sử dụng của hệ thống sàn khung thép chịu rung động khi đi bộ theo Hướng dẫn thiết kế AISC 11, Chương 7 đã được bổ sung.

   

  STRUCTURAL MODEL

  Một cải tiến đã được thực hiện để bổ sung khả năng tự động tạo ra các khớp khung phi tuyến dựa trên các khuyến nghị trong ASCE 41-23. Điều này bao gồm:

  1. Khớp dầm, cột và thanh giằng thép sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu AISC 342-22 như quy định trong ASCE 41-23 Chương 9.

  2. Khớp dầm, cột, tường chịu cắt và dầm bê tông sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu ACI 369.1-22 như quy định trong ASCE 41-23 Chương 10.

  Hiện đã có thể chuyển đổi dầm bê tông cong thành tấm vỏ. Trước đây chỉ có thể chuyển đổi các dầm thẳng.

   

  LOADING

  Chức năng phổ phản ứng cho tiêu chuẩn Kyrgyztan "SNiP KR 20-02:2018" đã được thêm vào.

  Đã bổ sung thêm tải trọng gió tự động theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737:2023.

  STEEL DESIGN
  Mã thiết kế AISC 360-22 đã được thêm vào cho thiết kế khung thép (bao gồm Điều khoản địa chấn AISC 341-22), thiết kế dầm composite, thiết kế cột composite và thiết kế kết nối thép (steel connection).

  Thiết kế cột Composite theo mã thiết kế CSA S16-19 đã được thêm vào. 

   

  Thiết kế dầm thép đã được cải tiến với các tính năng mới sau:

  1. Đã thêm mã thiết kế dầm mới SJI 100-2020.

  2. Một loại phần dầm thép mới đã được thêm vào, "Phần dầm tùy chỉnh", có định nghĩa bao gồm dữ liệu phần thành phần.

  3. Đã thực hiện báo cáo tính toán chi tiết.

   

  CONCRETE DESIGN

  Một cải tiến đã được thực hiện để bổ sung thêm thiết kế cắt mối nối cho thiết kế khung bê tông ACI 318-19. Cắt khớp bây giờ được thực hiện cho:

  1. Khung mô men thông thường (OMF) trong Hạng mục thiết kế địa chấn (SDC) B, sử dụng cường độ uốn danh định của dầm.

  2. Khung mômen trung gian (IMF), sử dụng cường độ uốn danh định của dầm.

  3. Khung mômen đặc biệt (SMF), sử dụng cường độ uốn có thể xảy ra của dầm.

  Một cải tiến đã được bổ sung cho tường chịu cắt kết cấu đặc biệt theo ACI 318-19. Thiết kế hiện được thực hiện bằng cách sử dụng lực cắt được khuếch đại, Ve = Omega_v * w_v * Vu < 3.0 * Vu) trên mỗi mặt cắt 18.10.3.1. Việc kiểm tra Tường kết cấu đặc biệt này không có trong các phiên bản trước.

   

  Xác định khả năng chịu cắt cho tường có hw / ℓw ≥ 2,0 [Lấy từ ACI 318-19(22), Hình R18.10.3.1]

  Tiêu chuẩn thiết kế khung bê tông ACI 318-19 đã được cải tiến để giờ đây nó xem xét sự tương tác của lực cắt theo hướng lớn và hướng nhỏ trong cột theo các phần 22.5.1.10 và 22.5.1.11.

   

  DESIGN RESULTS

  Một cải tiến đã được thực hiện để tăng tốc độ thiết kế dầm bằng cách sử dụng xử lý song song.

  Thiết kế dầm thép theo mã SJI 2010 đã được cải tiến để giờ đây các tính toán thiết kế có thể được xuất sang báo cáo và bảng.

   

  MATERIAL LIBRARIES & DATABASES

  Một thư viện vật liệu mới đã được thêm vào cho các vật liệu của Hoa Kỳ theo thông số kỹ thuật ASTM A1085/1085M.

  Các thư viện phần khung mới đã được thêm vào phù hợp với Cơ sở dữ liệu hình dạng AISC v16.0.

   

  REPORTING

  Tính toán tải trọng gió tự động cho tiêu chuẩn AS/NZS 1170.2:2011 và 2021 đã được thêm vào báo cáo dự án.

   

  APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

  API ETABS đã được cập nhật để hỗ trợ .NET 8.

   

  BUG FIXES

  Các vấn đề được người dùng báo cáo đã được khắc phục.