Nội dung chính

  Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính - Cẩm nang cho các doanh nghiệp

  31/10/2023

  Lượt xem 509

  Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra mắt sổ tay phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Lễ ra mắt Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính.

  Tháng 8/2023, tại Hà Nội, Lễ ra mắt Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính được tổ chức với sự mong đợi của các doanh nghiệp tại Việt Nam, do UBCKNN phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức.

  Cam kết của Việt Nam về biến đổi khí nhà kính và lộ trình tiến tới Net Zero 2050

  Lợi ích của Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính

  Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính được trình bày song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) (Bộ Tài Chính) xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và các đối tác liên quan. Tài liệu này  là cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp trong quá trình thực kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, tài liệu này giúp các doanh nghiệp hiểu thêm những khái niệm chuyên môn liên quan tới việc kiểm kê khí nhà kính theo Quy định của nhà nước.


  Bìa cuốn sổ tay 

  Sổ tay hướng dẫn về việc kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính sẽ giúp DN xác định và quản lý rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội hành động mới nhờ làm nổi bật những cải thiện có hiệu quả chi phí mà trước đó chưa được chú trọng tới. Đây cũng là một cấu phần thiết yếu trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0" và là nền tảng đầu tiên của mọi chiến lược bền vững của DN.

  Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang gặp khó khăn khi phải lập báo cáo về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là kiểm kê phát thải khí nhà kính hằng năm. Tuy nhiên, UBCKNN đang tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện cam kết của quốc gia tại các hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. UBCKNN cũng đang hướng đến việc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với các nước trong khu vực và quốc tế thông qua việc phát triển thị trường vốn xanh và sản phẩm tài chính bền vững. Đồng thời, UBCKNN cũng đang nỗ lực để tăng cường công bố thông tin về phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  Cuốn sổ tay trình bày bắt mắt, ấn tượng và dễ hiểu là cẩm nang cho các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và báo cáo KNK

  Nội dung cơ bản của Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính

  Tài liệu này được chia làm ba nội dung chính

  Thứ nhất, sổ tay cung cấp thông tin bối cảnh chung, các khái niệm định nghĩa liên quan như khái niệm Khí nhà kính, Phát thải ròng bằng 0, Carbon dioxit tương đương, Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP).

  Thứ hai, tài liệu đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến kiểm kê và báo cáo khí nhà kính; các quy định và tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam. Đây là những quy định về đối tượng doanh nghiệp ngành nghề phải thực hiện báo cáo khí nhà kính theo các quy định của Việt Nam, các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế đã được Việt Nam công nhận cũng như các chuẩn mực và cơ sở dữ liệu liên quan đang rất thông dụng trên thị trường quốc tế.

  Thứ ba là nội dung trọng tâm của cuốn Sổ tay. Ở đây, giới thiệu các bước kiểm kê và báo cáo khí nhà kính. Các bước này được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiều và mang tính thực hành.

  Mời các bạn xem nội dung chi tiết của Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính tại đây

  Mọi hỗ trợ về dịch vụ kiểm kê khí nhà kính, vui lòng liên hệ Hotline: 0866.059.659 – Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC