Rôbốt kiểm tra cống ngầm P356

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

P356 - Rôbốt kiểm tra cống ngầm

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Kiểm tra tình trạng của đường ống hoặc các vị trí có không gian hạn chế. Kiểm tra tình trạng xâm thực, nứt, thấm và rò rỉ, khớp nối hư hỏng, … của các đường cống ngầm.

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338